Htaccess Nedir?

.htaccess Apache başta olmak üzere çoğu ağ sunucusu tarafından kullanılan web alanı üzerinde ayar değişimleri yapılmasını sağlayan dosyadır. htaccess’in açılımı hypertext access’dir. htaccess dosyası ile web sayfamızda yetki, kısıtlama ve url ayarları gibi bazı ayarları yapabiliriz.

Genel olarak htaccess dosyası ile aşağıdaki konularda ayarlamalar yapabiliriz:

 • Seo uyumlu link yapma,
 • Hata sayfaları (403, 404, 500 vb.) oluşturma
 • www ve subdomain yapılandırması,
 • İp engelleme,
 • İp kısıtlama,
 • Gelen isteğin mobilden mi yoksa pc den mi geldiğini anlayarak mobil siteye yönlendirme,
 • Url yönlendirme

Örnek

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Hits: 13

SQL Injection Nedir?

Bir SQL enjeksiyonu, bir SQL veritabanını kullanarak çevrimiçi bir uygulamadaki güvenlik açığından komutları geçen bir saldırıdır. SQL enjeksiyonları, bilgisayar korsanları tarafından bir sisteme yetkisiz erişim sağlamak, verilerin yerleştirilmesini ve manipülasyonunu kolaylaştırmak veya güvenli veritabanı bilgilerini görüntülemek için yaygın olarak kullanılır. Güvenli bilgi, kredi kartı numaralarını, şifreleri vb. İçerir.

SQL enjeksiyon örneği

SQL enjeksiyon tekniğinin temel bir örneği, web uygulamasının girişi ile gerçek bir ifade göndermektir. Örneğin, ‘veya’ 1 ‘=’ 1 ‘veya’ veya ‘a’ = ‘a’ olan bir kullanıcı adı ve şifre, bu ifadeler doğruysa kullanıcı erişimine izin verir.

SQL Injection, veri tabanına dayalı uygulamalara saldırmak için kullanılan bir atak tekniğidir; burada saldırgan SQL dili özelliklerinden faydalanarak standart uygulama ekranındaki ilgili alana yeni SQL ifadelerini ekler. (Örneğin saldırgan, veritabanı içeriğini kendisine aktarabilir). SQL Injection, uygulamaların yazılımları içindeki bir güvenlik açığından faydalanır, örneğin, uygulamanın kullanıcı giriş bilgileri beklediği kısma SQL ifadeleri gömülür, eğer gelen verinin içeriği uygulama içerisinde filtrelenmiyorsa veya hatalı şekilde filtreleniyorsa, uygulamanın, içine gömülmüş olan kodla beraber hiçbir hata vermeden çalıştığı görülür. SQL Injection, çoğunlukla web siteleri için kullanılan bir saldırı türü olarak bilinse de SQL veri tabanına dayalı tüm uygulamalarda gerçeklenebilir.

SQL injection saldırıları, saldırganların, sistemdeki kullanıcılardan birinin bilgileriyle giriş yapmasına,  mevcut verilere müdahale etmesine, bazı işlemleri iptal etmesine veya değiştirmesine, veri tabanındaki tüm verileri ifşa etmesine, veri tabanındaki tüm verileri yok etmesine, veri tabanı sunucusunda sistem yöneticisi olmasına olanak sağlar.

2012’de yapılan bir araştırmada ,bir web uygulamasının ayda ortalama 4 saldırı aldığı ve perakendecilerin diğer endüstrilerden iki kat fazla saldırı aldığı görülmüştür.

Hits: 13

XML Dosyalarını İşleme

SAX
Olay tabanlı, sözcüksel işleme. Dosyada içerisindeki her düğüm bir geri-besleme(callback) fonksiyonu aracılığı ile istemci koda yansıtılır. Bu yapısı nedeniyle oldukça hızlı ve etkilidir, ancak XML dosyasından rastgele düğüm ulaşımı oldukça zordur; Hedef düğüme ulaşmak için, her defasında dosyayı en başından işlemek zorundasınız.

DOM
Bu teknik tamamen arayüz yönelimlidir. Her düğüm ve parçalarına arayüz aracılığıyla ulaşılır. Rastgele ulaşımda etkili olmasına rağmen, büyük boyutlu dosyalar söz konusu olduğunda oldukça hantaldır ve hafıza tüketiminde fazla talepkârdır.

Örnek
XML dokumanları ağaç veri yapısında olurlar. Bağımsız imler yapıyı oluştururken, içerik ya imin özelliği olarak ya da iki im arasında gösterilir (bkz. örnek). Yapıyla ilgili ayrıntılar DTD (Document Type Definition) ya da XML Schema adı verilen harici dokümanlar ile tanımlanır. Aşağıdaki örnek bir XML dokümanında verinin nasıl belirtildiğini göstermektedir.

<kullanicilar>
  <kullanici id="1">
      <ad>A</ad>
      <soyad>B</soyad>
  </kullanici>
  <kullanici id="2">
      <ad>C</ad>
      <soyad>D</soyad>
  </kullanici>
  <kullanici id="5">
      <ad>E</ad>
      <soyad>F</soyad>
  </kullanici>
  <kullanici id="8">
      <ad>G</ad>
      <soyad>H</soyad>
  </kullanici>
</kullanicilar>

Hits: 5

Extensible Markup Language XML

XML, Genişletilebilir Biçimlendirme Dili anlamına gelir. Metin ve/veya içerikleri etiketlerle düzenlemenin bir yoludur. XML, hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. Etiketler şöyle görünür: <?xml?>

Tabii ki, mümkün olsa da, bu insanlar tarafından okunacak şekilde tasarlanmamıştır. Makineler tarafından işlenecek şekilde tasarlanmıştır. Genellikle bir program bir XML belgesi oluşturur ve diğeri belgeyi bir dereceye kadar hesaplar. XML belgesi, etiketlerin farklı olması dışında bir HTML belgesine çok benziyor.

Aslında, her biri farklı bir amaç için birçok farklı XML lehçesi vardır. Bu lehçelerin her birinin kendi etiketleri vardır. Ve daha fazla etiket eklenebilir. Bu yüzden isimdeki “EXtensible”. Web sayfaları yazmak için bir XML lehçesi vardır. Buna XHTML denir. Temel olarak, küçük sözdizimsel farklılıklar dışında HTML ile aynı şeydir. Örneğin HTML’de yazarken, XML’de yazarsınız.

Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, kısaca XML), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. SGML’in basitleştirilmiş bir alt kümesidir. XML’in tasarımcısı, HTML’i de tasarlamış olan Tim Berners Lee’dir. Dilin düzenlenmesi de W3C’nin sorumluluğundadır. Karmaşık kod yazımı şeklinde görünen dizin, aslında bir grafiktir.

Bir web sayfasında verilerle biçimler aynı koddadır. Örneğin bir haber yazısında haber ile bu haberin hangi renk gösterileceği aynı kodda bulunur. Bunun bazı sakıncaları vardır. Veriler ile biçimler genellikle farklı insanlar tarafından yapılır. Yine aynı veri değişik ortamlarda değişik görünmesi gerekir (örneğin web sayfası,cep telefonu veya yazdırılırken aynı veri değişik gösterilebilir). Sonuç olarak veriler ile biçimlerin ayrı olması çok büyük yararlar sağlar. İşte XML verileri saklamak için geliştirilmiştir.

XML HTML’e benzer. HTML gibi element’lerden oluşur. Aşağıda bir XML örneği görülüyor.
<worker>
    <name>hazarfen</name>
    <surname>ahmet</surname>
</worker>

Yukarıda hazarfen ahmet adlı çalışanın bilgisi bulunmaktadır. İstenirse daha fazla bilgi eklenebilir. Çünkü element yaratmak sizen elinizdedir.


HMTL’in en büyük eksikliği yeni tag’ler eklenememesidir. Halbuki XML’de tag’leri siz yaratırsınız. Aslında XML’in kendisi bir dil değildir. HTML, SMIL, SVG vs.. gibi markup dili yaratmaya yarayan bir teknolojidir. XML’de ile HTML’deki gibi belirli element’ler yoktur.


HTML’de verilerle biçimlerin aynı yerde olması verilerin veya biçimlerin istenildiği zaman kullanılmasını engeller. Örneğin bir programın HTML dosyasındaki verileri kullanması zordur. XML ile bu çok kolay bir şekilde yapılır. Çünkü XML sadece veri tutar. Bu verilerin nasıl gösterileceği ise XSL ile belirlenir. XSL bir XML document’ini başka bir XML document’ine çeviren bir dildir. Bu sayede bir XML document’ini HTML’le veya cep telefonları için VML’ye çevirebilirsiniz.


HTML’in hoş görülü bir dil olması çok büyük bir sorun yaratır. HTML’de bazı tag’ler kapanmasa da olur. Attribute’lerde çift tırnak tek tırnak hatta hiç tırnak kullanmasanızda olur. İşte bu yüzden bir HTML dosyasının düzgün bir şekilde yazılıp yazılmadığını bilemessiniz. Halbuki XML’de kurallar kesindir ve uyulmak zorundadır. Açılan bir tag kapatılmalıdır. Bunun gibi kurallara uyan bir document well-formed document olur. Eğer XML document’i well-formed değilse hiç değerlendirilmez ve bir programın document’i okuması sırasında hata oluşur.

XML Parser ve Processor’ları

Bir XML document’i text dosyasıdır. Bu text dosyasını okuyup, içindeki verileri elde eden programlara parser denir. Parser XML document’ini okur ve element’lerden bir nesne hiyerarşisi yaratır. Ve oluşturulan bu nesnelerden istenilen bilgiler alınabilir. Örneğin çocuk element’lerini veya bir attribute’nin değerini almak gibi. XML Parser’i bu nesnelerin hiyerarşisini oluşturmak için XML document’inin well-formed olmasını ister. Eğer değilse hata oluşur. Böylece siz parse edilmiş bir document’in well-formed olduğuna emin olursunuz.

Bazen bir XML document’ini başka bir tip XML’e veya başka bir type’e döndürmek gerekebilir. En önemlisi bir XML document’inin HTML’e döndürülmesidir. Bu işlem için XSL kullanılır. Bir XML document’ini bir XSL kullanarak başka bir type’e döndüren programlarada processor denir. Üretilen type bir markup dili olmayabilir. Örneğin bir dosyaya sadece yazılar aktarılabilir.

Valid XML

Bir XML document’inin well-formed olması sadece yazım kurallarına uyduğunu gösterir. Halbuki XML’i oluşturan kişi normalde kullanmaması gereken bir element’i kullanabilir. Eğer bu element yazım kurallarına uygun eklenmişse well-formed hatası gelmez. Bunu engellemek için siz hangi element’lerin kullanılacağını, bir element’in içinde hangi element’lerin olabileceğini, bir elementin kaç attributesi olduğu vs.. gibi özelliklerini baştan verirsiniz. Böylece parser document’i değerlendirirken element’lerin, tag’lerin, attribute’lerin doğru kullanılıp kullanılmadığı denetler. Bunu yapmak için DTD veya XML Schmema kullanılır. Örneğin yukarıdaki XML örneği için
<!ELEMENT worker (name,surname)>    
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT surname (#PCDATA)>

şeklinde bir DTD yaratılıp , XML document’inde bu belirtilirse artık oluşturulacak document’in valid olacağına emin olabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte bir worker element’i yarattık ve içerisinde name ve surname element’leri olduğunu belirttik. Böylece XML document’inde worker elementi için örneğin year element’i kullanılamaz. Kullanılırsa document valid olmayacağı için bir hata gelir.

XML Özellikleri Nelerdir?

 • XML, Case Sensivite (Büyük Küçük harfe duyarlı) bir dildir.
 • XML, markup dillerinin açıklamasında kullanılan meta dilidir.
 • XML ile XHTML, SVG, MathXML gibi pek çok programlama dili oluşturulabilir.
 • XML formatında yazı yazarken, açılan etiketler kesinlikle kapatılmalıdır.
 • XML formatında yazı yazarken, etiketleme standart değildir yani etiketlere nitelik tanımlanabilir.
 • XML formatında yazı yazarken, etiketlemeler hiyerarşik yapıda olmak zorundadır.

XML Ne İşe Yarar?

 • XML ile verileri yedekleme işlemi yapabilirsiniz.
 • XML ile veri transferi yapabilirsiniz.
 • XML ile verilerin paylaşılması, taşınması, yayınlanması ve saklanması gibi işlemler yapabilirsiniz.
 • XML ile Platform değişiklikleri kolayca yapabilirsiniz.
 • XML, verilerin kullanımını kolaylaştırır.

XML ile Neler Yapılabilir?

 • Site haritası oluşturabilir. XML site botları arama motoru botları için yazılmıştır. Herhangi bir arama motoru botu, XML dosyasına bakarak sitenizle ilgili tüm gerekli bilgileri çok seri biçimde çıkarır.
 • SEO için önemlidir. Çünkü yukarıda da belirttiğim gibi site haritaları SEO için kritik bir öneme sahiptir ve bu sayede işlerini kolayca tamamlayabilirler.
 • Google Shopping Feed oluşturulabilir.
 • Veritabanlarının aktarımı yapılabilir.
 • Geliştirilmiş E-Ticaret Takibi için DataLayer (Veri Katmanları) oluşturulabilir.

XML kullanımı

Günümüzde birçok yazılım, diğer yazılımlarla veri alışverişini XML formatı üzerinden yapmaktadır. Ayrıca XML’i esas format olarak kullanan uygulamalara rastlamak mümkündür. Rastgele veri erişimine uygun olmadığından veri tabanı amaçlı kullanılmamaktadır.

Microsoft’un geliştirdiği .NET teknolojisinde kullanılan DataSet nesneleri XML formatındadır. Ayrıca XML, ofis uygulamalarının alt yapısı haline getirilmiştir.

İçeriğin, doküman yapısının ve şeklin birbirinden ayrı ele alınması XML’i İçerik yönetim sistemlerinin ideal formatı haline getirmiştir.

Diğer XML lehçeleri RSS ve Atom içerir.

Hits: 6

Windows Cihazlar İçin Zoom Klavye Kısayolları

Windows işletim sistemine sahip cihazlarda kurulu olan uygulamada kullanılabilecek en önemli klavye kısayolları şunlardır;

Alt-V tuşu: video konferansı başlatır ve durdurur.

Alt-A tuşu: video konferansın sesini açar ve kapatır.

Alt-F tuşu: Sohbet penceresini tam ekranda açar ve kapatır.

Alt-I tuşu: Davet penceresinin açılmasını sağlar.

Alt-U tuşu: Sohbete katılan kişileri gösterir veya gizler.

Ctrl-W tuşu: Sohbet penceresinin kapatılması için kullanılır.

Alt-H tuşu: Sohbet penceresinin görünmesini ve gizlenmesi sağlar.

Alt-F4 tuşu: Uygulama penceresinin kapatılması için kullanılır.

Ctrl-Yukarı tuşu: Önceki sohbete gidilmesini sağlar.

Ctrl-Aşağı tuşu: Sonraki sohbete gidilmesini sağlar.

Windows işletim sistemine kurulu olan Zoom için onlarca kısayol tuşu vardır. Bu kısayolların tamamını uygulama üzerinde aktif ederek kullanabilmeniz mümkündür

Hits: 14

LinkedIn: 500 milyon kişinin verileri çalındı

Forumlarda paylaşım yapan hackerlar 500 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduklarını söyledi. Hackerlar verilere kanıt olması için 2 milyon kullanıcının bilgilerinden oluşan bir örneği paylaşıma açtı. Dört ayrı dosyadan oluşan 2 milyon kişilik listede kullanıcıların adları, e-posta adresi, telefon numaraları, çalışma bilgileri ve çok daha fazlası bulunuyor. Örneği görüntülemek için 2 dolar ücret talep ediliyor. 500 milyonluk listenin tamamını satın almak için ise dört haneli bir ücret teklifi beklendiği ifade edildi.

Bu bilgiler dışarıya sızdığı zaman kötü niyetli kişiler size ait birçok veriyi de ele geçirmiş oluyor. Bu bilgileri ele geçiren insanlar e-posta adreslerinize dolandırıcılık mailleri atabilir. Ayrıca eğer bilgileriniz birkaç farklı noktadan sızdıysa dolandırıcılar size ait daha fazla bilgiye ulaşabilir. Bu bilgilerle size yönelik hedefleme daha iyi seviyelere getirilebilir. İstenmeyen tanıtımlar için telefonlarınız çalabilir, mail adresleriniz dolabilir.

Hits: 4

En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Çok güzel fotoğraflar çektiğinizi düşünüyorsunuz ve bunları özellikle sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Çektiğiniz bu fotoğrafları yayınlanmadan önce bazı yerlerini düzeltme ihtiyacı duyuyorsanız bu yazımız tam da size göre. Uygulamalar üzerinden derlediğimiz bu uygulamalar işinizi görecektir. İşte güvenle kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları…

1) Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express, iOS ve Android ile uyumludur. Adobe Photoshop Express dört perspektif düzeltme seçeneği ile kullanıcılara böyle çeşitli bir özellik sunmaktadır. Lekeleri kaldırma, göz değiştirme, kırmızı göz düzeltme, filigran ekleme, diğer Adobe uygulamaları ile çalışma ve fotoğraflara bulanıklaştırma efekti uygulama gibi birçok özelliğe sahiptir. Kullanıcılar için bazı ücretsiz özelliklerini sunan uygulama, özelliklerinin hepsine erişmek isterseniz aylık ücret ödeyerek üye olmanızı gerekli kılmaktadır.

2) Adobe Photoshop Lightroom CC

Kütüphane oluşturabileceğiniz ve fotoğrafın tüm teknik bilgilerine ulaşabileceğiniz fotoğraf düzenleme uygulaması olarak daha işlevsel görünen Adobe Lightroom uygulamasının masaüstü versiyonu da bulunmaktadır. Web için galeri oluşturma ve yükleme gibi özelliklerini barındırdığı için en çok kullanılan programlar arasına girmektedir. Çektiğiniz fotoğraflarınızı konumlandırmak adına kullanılan bir ara yüze sahiptir.

3) Prisma

Ücretsiz çeşitli fotoğraf efektleri ekleme özelliği sunan Prisma, çekilen fotoğrafların proje olarak sunulmasını ve görülmesini sağlıyor. İleri derece renk filtreleri sayesinde etkileyici görüntüler oluşmasını sağlayan özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Uygulamanın tek kötü yanı ise, fotoğraflarınıza efekt verirken kullanıcıları en az 1 dakika işlenmesini bekletme süresi olarak ayarlıyor.

4) Snapseed

Snapseed, Google alt yapısı olan fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Snapseed sayesinde diğer uygulamalardan farklı olarak kendi filtrenizi yaratabilme imkanınız bulunmaktadır. Fotoğraftan nesne silebilme, vücut inceltebilme ve fotoğraflara bulanıklık verme özelliklerine sahip ve kullanıcılarından olumlu eleştiriler alan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca QR kodu özelliği ile düzenlediğiniz bir fotoğrafın düzenleme adımlarını QR kod oluşturur.

5) Flickr

Yahoo tarafından satın alınan ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Flickr’ın ücretsiz üyeliği sayesinde ayda 20 mb alanlık indirme yapabiliyorsunuz. Mimarlık, mühendislik, tasarımcılık ve grafikerlik gibi mesleki branşlara yönelik teknik detay fotoğraflarını da fazlaca içerisinde bulunduran elverişli bir platform olarak kullanıcılara kolaylık sağlıyor. En önemli özelliği filtreler açıkken aynı anda çekim yapabilmenizi sağlaması olarak görülüyor.

6) Afterlight 2

Afterlight 2, fotoğraflarınıza çeşitli yazılar, efektler, filtreler ekleme özelliğini sunar. Fotoğraflarınıza aynı zamanda farklı çerçeveler ekleyebilir, renklerini istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlar. Gelişmiş donanımı sayesinde doygunluk, parlaklık ayarlama, kontrast ayarlama ve titreşim ayarlama yapabileceğiniz, eksiksiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Ayrıca kendine özgün üretilen Afterlight Pozlama ayarı ile harika fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz.

7) PicsArt

Uygulamanın temel amacı kırpma biçme ekleme mantığı gözükse de birçok elverişli ve kullanışlı özellik bulunduruyor. Serbest Kırpma, Dağılma Efekti ve Klonlama gibi fotoğraflardan en iyi görünümü oluşturmanızı sağlayacak özellikler sağlıyor. Uygulamanın diğerlerinden farklı özelliği haftalık yarışmalara katılabiliyorsunuz, o haftanın temasına uygun fotoğraflarınızı paylaşıyorsunuz. Kaliteli kolajlar yapabilmenizi sağlayan önemli bir uygulamadır.

8) Hypocam

Hypocam, Android cihazlar için yayınlanan alternatif siyah-beyaz fotoğraf çekme uygulamasıdır. Her fotoğrafın renk tonu ayrı bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Uygulamamızı diğer fotoğraf uygulamalarından ayıran en büyük özellik farklı tonlara sahip siyah beyaz fotoğraflar elde etmenizi sağlamasıdır. Kendi yaratıcılığınızı kullanarak yepyeni fotoğraflar elde edebilirsiniz. Sade bir ara yüz bulundurmaktadır.

9) Vsco

Vsco fotoğraf düzenlemelerinin yapıldığı ve profillerde sergilendiği bir mobil uygulamadır. Uygulamada bulunan fotoğraf filtreleme seçenekleri sayesinde çeşitli filtre efektlerini de uygulayabilmenizi sağlar ve hızlı navigasyon özelliği sayesinde düzenlemek istediğiniz resimleri hızlı bir şekilde seçebilmenizi de sağlamaktadır.

10) Focos

Focos, fotoğraflarınızda sınırsız değişiklik yapabilme özelliği sunar. İOS cihazlara özel üretilen bir ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Her fotoğraf için alan derinliğini otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Galerinizde bulunan diğer fotoğraflara da bokeh efekti uygulayabilirsiniz.

Hits: 13

Arama Motoru Nedir?

Arama motoru, kitaplık kataloğu veya veritabanı olabilecek ancak en yaygın olarak World Wide Web olan bir bilgi koleksiyonundaki sorgulara yanıt bulmak için bilgisayar programı. Web arama motoru, sorgudaki terimleri içeren “sayfaların” (Web’de listelenen bilgisayar dosyaları) bir listesini oluşturur. Çoğu arama motoru, kullanıcının terimleri ve veya ile birleştirmesine ve sorguları iyileştirmemesine izin verir. Ayrıca, özellikle resimleri, videoları veya haber makalelerini veya Web sitelerinin adlarını arayabilirler. Web büyük ölçüde örgütsüzdür ve sayfalarındaki bilgiler büyük ölçüde değişmektedir…

Popüler Arama Motorları

Google
Bing
Yahoo
Baidu
Yandex.ru
DuckDuckGo
Ask.com
AOL.com
Wolfram Alpha
İnternet Archive

Hits: 2

ip adresi
IP Adresi Nedir? Nasıl çalışır?

IP adresi (ing: Internet Protocol Address), interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adrestir.

IP adresi, tam Internet Protokolü adresi, Internet’teki her bilgisayarı benzersiz olarak tanımlayan numaradır. Bir bilgisayarın IP adresi, bir Internet servis sağlayıcısı tarafından Internet’e her bağlandığında kalıcı olarak atanabilir veya sağlanabilir. İnternet’e bağlı aygıt sayısındaki olağanüstü büyümeyi karşılamak için, IPv4 olarak bilinen 32 bit protokol standardı, 2000 yılında 128 bit protokol olan IPv6 ile değiştirilmeye başlandı.

IPv4 Sistemleri

Günümüzde bir çok kullanıcı tarafından kullanılan İnternet Protokolüdür. 32 bit’ten oluşur. Ard arda 4 adet yazılan, 8 bitlik sayı dizinidir. Bu sayıların değeri 0-255 arasında olabilir. Yani 0’dan 255 sayısına kadar rastgele yazılan 8 bitlik değerin 4 kere yanyana yazılmasıyla oluşabilir. Örneğin; “0.1.2.3” – “252.253.254.255” her iki sayı dizini de IPv4 Sistemlerdir. Bu sistemle 3 milyardan fazla IP adresi üretilebilir.

IPv6 Sistemleri

IP adreslerinin bloklanması dolayısıyla pek çok IP kullanılamıyor. Bu yüzden artan ağ trafiğine bağlı olarak daha büyük genişlikte IP adreslerine ihtiyaç duyuluyor. Ipv6 sistemleri, kullanıcıların bu sorununu gidermek için meydana getirilmiş. IPv4 sisteminin yanı sıra IPv6 sistemi, 128 bit genişliğindedir.

IP Adresleri Nerelerde Kullanılır?

Global internete çıkan tüm cihazlarda IP adresleri paylaşımlı veya paylaşımsız olarak kullanılmaktadır. İnternet üzerinde gezinen her cihazın kimliğini belirten bir IP adresi vardır. IP adresleri veri trafiğinde, loglamada, client-server arasındaki iletişimde çok büyük önem taşımaktadır. VLAN yapısıyla oluşan ağ yapılarında tek bir IP adresiyle bir çok kullanıcı internete çıkış yapabilmektedir. Örnek vermek gerekirse evinizde kullanmış olduğunuz standart DSL ya da Fiber yapısında özel bir konfigrasyon yoksa modeminiz ISP firmanızdan 1 adet wan ip adresi temin ederek internete çıkış yapar. Modeminiz kendi içerisinde oluşturulduğu VLAN yapısında birden fazla cihaz dinamik ya da statik olarak yerel ip adresiyle ( örnek: 192.168.1.2 ) birbirine bağlayarak veri trafigini sağlar ve tüm kullanıcılardan gelen verilei WAN ip adresiyle global ağa iletir. Bu sayede tek bir ip adresinden birçok cihaz internete çıkmış olur.Sunucu yapılarında DHCP kullanılmadığı için IP Adresleri sabit ve statiktir.

Hits: 5