Nedir?

Teknoloji Tarihi

Teknoloji insanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Bir insan etkinliği olarak teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin uygulamacı yönü olduğu görüşleri de vardır.

Teknoloji nedir sorusuna kısaca “araçların yapım bilgisi” yanıtı verilebilir. Birçok meslek ve alanda farklı teknolojiler vardır. İnşaat, tıp, bilişim, ulaşım teknolojisi gibi. Teknoloji canlıların doğayı ve çevrelerini kontrol etmelerini ve koşullara uyum sağlamalarını kolaylaştırır. İnsanın teknoloji kullanımı doğal kaynakların “araca” dönüştürülmesi ile başlar. İlkel insanların taş, ağaç ve deri gibi malzemelerle ürettiği ilk araç gereçler teknolojinin başlangıcı sayılabilir. Bundan sonra en büyük aşama  ateşin kontrol altına alınmasıdır. Bu, yiyecek imkanlarını artırdı. İnsanları yiyecek bulma ve sindirme faaliyetlerinde kolaylaştırdı. Ateş sayesinde yiyecek ve barınma sağlandı. Yabani hayvanlara karşı savunma ve silah yapımında ateş çok önemliydi. “Bronz” madeni ateş sayesinde işlendi ve dayanıklı araçlar yapıldı.

Tarihin en büyük devrimi “tarım” teknolojik çabanın örneğidir. Mö. 8000 civarında insanlar topraktan ürün almayı öğrenip bunun araç ve gereçlerini icat etti. Tarım daha çok insanı besledi ve kalıcı kültür birikimini sağladı. Yabani tehlikeden uzak ve gıdası güvence altında olan insan yaşam kalitesini yükseltecek eylemlerde bulundu. Tüccarlar daha iyi kayıtlar için “yazıyı” buldu. (Mö.3000) Bu da iletişimde bambaşka bir dünya oluşturdu. Bilgi bedensel sınırları aşabilecekti.  Günümüzde dek binlerce icat ve teknolojik ilerleme yaşandı. Matbaa, televizyon, bilgisayar, telefon, internet iletişimdeki fiziksel engelleri kaldırdı. (Kaynak: nedirbil.com)

Hits: 0

Bilgisayar mühendisi, girişimci, okur-yazar, webmaster, yönetici, insan...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir